Du Lịch Siêu Khuyến Mãi
www.dulichsieukhuyenmai.com

THỦ TỤC XIN VISA PHÁP

QUỐC KỲ PHÁP

NGẮN HẠN (TỪ 1 - 90 NGÀY )

1. Sang Pháp làm việc

Hồ sơ bao gồm:

 1. - 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 2. - 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 

 3. - Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang

 4. - Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu

 5. - Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + bản sao 

 6. - Thư mời của công ty mời tại Pháp nêu rõ mục đích và thời gian của chuyến đi cùng với chương trình cụ thể của chuyến đi và danh sách những người được mời + bản sao

 7. - Thư giới thiệu của công ty tại Việt nam có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, chức vụ của người xin thị thực mục đích chuyến đi bảo lãnh chi phí chuyến đi nếu có và được dịch sang tiếng Pháp hoặc anh + bản sao. 

 8. - Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt nam( bản sao + bản dịch sang tiếng pháp hoặc Anh) 

 9. - Đặt phòng khách sạn tương ứng với thời gian của chuyến đi tại Pháp và các nước Schengen khác + Bản sao( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

 10. - Đặt vé máy bay khứ hồi( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

 11. - Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)  

2. Đi du lịch

Hồ sơ bao gồm:

 1. - 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 2. - 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 

 3. - Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu 

 4. - Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu 

 5. - Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + bản sao 

 6.  - Đối với trẻ vị thành niên : 

 7.  + giấy khai sinh công chứng 

 8.  + giấy đồng ý của cha mẹ

 9. + bản sao chứng minh thư của cha mẹ

 10. +  xác nhận học tập + bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 11. - Đối với người đã lập gia đình : bản sao đăng ký kết hôn + bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 12. - Giấy xác nhận gốc của chủ lao động ghi rõ tên và chức vụ của đương sự, việc đồng ý cho nghỉ phép trong khoảng thời gian chuyến đi. Trong văn bản này phải có địa chỉ, số điện thoại liên lạc của chủ lao đông cùng với dấu và chữ ký của người cấp giấy xác nhận này + bản dich sang tiếng Pháp hoặc Anh + bản sao. 

 13. - Bản sao đảm bảo tài chính cá nhân : sổ tiết kiệm, sao kê tài khoàn, giấy tờ chứng minh thu nhập thường xuyên(bảng lương, lương hưu, giấy sở hữu nhà, đăng ký phương tiện giao thông) 

 14. - Đặt phòng khách sạn tương ứng với thời gian lưu trú tại Pháp và tại các nước khác trong khối Schengen + bản sao(chỉ chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

 15. - Đặt vé máy bay khứ hồi(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

 16. - Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh).

3. Thăm người thân, bạn bè, việc riêng

Hồ sơ bao gồm:

 1. - 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 2. - 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 

 3. - Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu 

 4. - Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu 

 5. - Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + bản sao 

 6. - Thư mời viết tay nêu rõ lý do xin thị thực và thời gian lưu trú + bản sao 

 7. - Giấy tờ chứng minh hoàn cảnh xã hội nghề nghiệp và nguồn thu nhập : 

 8. - Đối với trường hợp làm công ăn lương : xác nhận công việc, giấy nghỉ phép, sao kê tài khoản hoặc 3 bảng lương của 3 tháng gần nhất + bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 9. - Đối với thương nhân : Đăng ký kinh doanh, sao kê tài khoản của 3 tháng mới nhất + bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 10. - Đối với hưu trí : thẻ hưu trí + bảng lương hưu của 3 tháng gần nhất hoặc sao kê ngân hàng có ghi số tiền lương hưu 

 11. - Bản sao của các chứng minh tài chính khác : sổ tiết kiệm, giấy sở hữu nhà, đăng ký ôtô, xe máy vvv 

 12. - Giấy tờ chứng nhận nơi ở : chứng nhận đón tiếp gốc + bản sao, bản sao CMT hoặc thẻ lưu trú của người mời ; bảng lương của ba tháng gần nhất, bảng thuế thu nhập gần nhất của người mời nếu người này bảo lãnh chí phí chuyến đi, nếu không có, xác nhận ngân hàng khẳng định số tiền sẽ được trao cho người được mời 

 13. - Đặt vé máy bay khứ hồi(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

 14. - Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

4. Đi du học (Chung cho cả ngắn han + dài hạn tùy trường hợp một số giấy tờ không cần thiết )

Hồ sơ bao gồm:

 1. - 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 2. - 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 

 3. - Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu 

 4. - Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu  

 5. - Giấy khai sinh công chứng(bản gốc + bản sao + bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 

 6. - Giấy báo nhập học hoặc tham gia thi tuyển của một trường học pháp(bản chính + bản sao) 

 7. - Thư đảm bảo tài chính của cha mẹ(bản chính + bản sao) + bản dich sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 8. - Sổ tiết kiệm của cha mẹ(bản chính + bản sao) 

 9. - Bảng lương 6 tháng gần nhất của bố(bản gốc + bản sao + bản dịch) 

 10. - Bảng lương 6 tháng gần nhất của mẹ(bản gốc + bản sao + bản dịch) 

 11. - chứng nhận nơi ở(bản gốc + bản sao) : 

 12. - nếu thuê nhà : hợp đồng thuê nhà 

 13. - nếu chỗ ở được cho ở nhờ : giấy xác nhận viết tay của chủ nhà và bản sao CMT Pháp hoặc thẻ lưu trú  

 14. - nếu ở ký túc xá : xác nhận của ký túc xá 

 15. - các trường hợp khác : thu giải trình 

 16. - Đặt vé máy bay khứ hồi( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 17. - Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)

5. Làm đám cưới với công dân Pháp

Hồ sơ bao gồm:

 1. - 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh  

 2. - 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 

 3. - Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu 

 4. - Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu 

 5. - Giấy tờ chứng minh tài chính cá nhân  đủ để có thể quay lại nước cư trú trong trường hợp dự định hôn nhân không thực hiện được + bản sao 

 6. - Thư viết tay nêu rõ lý do xin thị thực và nói rõ điều kiện thu nhập và nơi ở dự định tại Pháp + bản sao 

 7. - Bằng chứng quốc tịch pháp của chồng/vợ tương lai : 

 8. - Nếu chồng/vợ(người Pháp) sinh sống tại Việt nam : bản sao thẻ lãnh sự

 9. - Nếu chồng/vợ không sinh sống tại Việt nam : 

 10. + bản sao chứng minh thư

 11. + hoặc  giấy chứng nhận quốc tịch Pháp 

 12. + hoặc giấy khai sinh có ghi chú quốc tịch Pháp 

 13. + Hoặc sắc lệnh nhập quốc tịch pháp 

 14. + Hoặc, trong trường hợp không có,  sắc lệnh tái nhập quốc tịch Pháp     

 15. - Giấy tờ liên quan đến quan hệ gia đình giữa người xin thị thực và con cháu hoặc chồng/vợ : sổ gia đình Pháp hoặc giấy khai sinh của con cháu tại Pháp(bản sao) 

 16. - Giấy tờ chứng minh nghề nghiệp và thu nhập của chồng/vợ tương lai(bảng lương của 3 tháng gần nhất, bảng thuế thu nhập gần nhất và hoặc sao kê tài khoản) + bản sao  

 17. - Giấy thông báo đám cưới(được cấp bởi tòa thị chính nơi làm đám cưới) + bản sao 

 18. - Đặt vé máy bay khứ hồi(chỉ bằng tiếng Pháp hoặc Anh, không  được bằng tiếng Việt)  

 19. - Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương quốc tế + bản sao(chỉ bằng tiếng Pháp hoặc Anh, không được bằng tiếng Việt) 

DÀI HẠN (TRÊN 90 NGÀY)

1. Thăm người thân dài hạn đối với chồng/vợ của người mang quốc tịch Pháp

Hồ sơ bao gồm:

 1. - 1 tờ khai xin thị thực dài hạn được điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của người xin thị thực 

 2. - 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 

 3. - Hộ chiếu + bản sao 5 trang đầu tiên của hộ chiếu, kèm theo các trang có dấu

 4. - Đối người Việt nam : hộ khẩu + bản sao + bản dịch tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 

 5. - Các giấy tờ liên quan đến kết hôn : 

 6. - Nếu đã kết hôn tại Pháp : 

 7. - Bản sao giấy kết hôn do tòa Thị chính cấp ( dưới ba tháng) + bản sao 

 8. - Sổ gia đình (bản gốc + bản sao) 

 9. - Nếu đã kết hôn tại nước ngoài : 

 10. - Giấy chuyển đổi kết hôn do cơ quan Lãnh sự Pháp cấp + bản sao 

 11. - Sổ gia đình + bản sao 

 12. - Giấy tờ chứng minh quốc tịch Pháp của vơ/chồng : 

 13. - Nếu vợ/chồng người Pháp lưu trú tại Việt nam : 

 14. - Bản sao thẻ lãnh sự

 15. - Nếu vợ/chồng là người Pháp không lưu trú tại Việt nam : 

 16. - Bản sao chứng minh thư

 17. - Hoặc giấy xác nhận quốc tịch 

 18. - Hoặc giấy khai sinh có mục ghi quốc tịch Pháp 

 19. - Hoặc sắc lệnh nhập tịch 

 20. - Hoặc sắc lệnh tái nhập quốc tịch Pháp + bản sao  

 21. - Thư đề nghị xin thị thực cho vợ/chồng của của vợ/ chồng người Pháp  

 22. - Bản sao chứng thực chỗ ở tại Pháp của công dân Pháp 

 23. - Bản sao các giấy tờ chứng thực việc sống chung : hoặc xác nhận tài khoản chung, hóa đơn, hoặc các giấy tờ tương đương..

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI 

1.  Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Visa đi Pháp  theo từng trường hợp.
2.  Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
3.  Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Visa Pháp cho khách hàng.  

4. Đại diên đi nộp hồ sơ và nhận kết quả cho khách hàng. 

Bình luận