Du Lịch Siêu Khuyến Mãi
www.dulichsieukhuyenmai.com

THỦ TỤC XIN VISA NHẬT

QUỐC KỲ NHẬT

VISA NGẮN HẠN ( TỪ 1 - 90 NGÀY )

1. Thăm người thân, họ hàng

Hồ sơ phía Việt Nam chuẩn bị:

1. Hộ chiếu

2. Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ

3. 01ảnh 4,5cm x 4,5cm

4. Tài liệu chứng minh mối quan hệ họ hàng:

 •   Giấy khai sinh

 •   Giấy chứng nhận kết hôn

 •   Bản sao hộ khẩu

5. Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

 •    Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

 •    Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị:

1. Giấy lý do mời 

2. Bản sao hộ tịch (Trường hợp người mời hoặc vợ / chồng là người Nhật) * Trường hợp người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3) - (5) sau:

3. Giấy chứng nhận bảo lãnh 

4. Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

 • Giấy chứng nhận thu nhập

 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

 • Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

 • Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

5.  Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

2. Thăm người quen bạn bè, đi du lịch

1.  Hộ chiếu 

2.  Tờ khai xin cấp Visa: 1 tờ

3.  01 ảnh 4,5cmx 4,5cm

4.  Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè (Trừ trường hợp du lịch)

 •    Ảnh chụp chung

 •    Thư từ, email

 •    Bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế

5. Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi

 • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị

1.  Giấy lý do mời 

2.  Lịch trình ở Nhật 

 • Trường hợp thăm bạn bè, người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3)-(5) sau:

3.   Giấy chứng nhận bảo lãnh

4.   Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh

 • Giấy chứng nhận thu nhập

 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

 • Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

 • Giấy chứng nhận nộp thuế( bản ghi rõ tổng thu nhập)

5.   Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

3. Thương mại, hội nghị ngắn hạn

Tham dự hội nghị, Thương mại ( liên hệ công tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, dịch vụ hậu mãi, quảng cáo, điều tra thị trường) 

Tài liệu người xin Visa chuẩn bị

 1. Hộ chiếu

 2. Tờ khai xin cấp visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ

 3. 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm

 4. Giấy chứng nhận đang làm việc

 5. Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi

 6. Quyết định cử đi công tác của cơ quan cấp

 7. Giấy yêu cầu đi công tác

 8. Văn bản tương đương

Tài liệu do cơ quan phía Nhật Bản chuẩn bị

1.  Một trong những tài liệu nêu rõ các hoạt động ở Nhật như sau:

 • Giấy lý do mời

 • Hợp đồng giao dịch giữa hai bên

 • Tư liệu hội nghị

 • Tư liệu về hàng hóa giao dịch

2.  Lịch trình ở Nhật

 • Trường hợp người mời chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu  mục (3) - (4) sau:

3.   Giấy chứng nhận bảo lãn

4.   Bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan đoàn thể

 • Những công ty có thương hiệu chỉ cần xuất trình bản copy báo cáo theo quý (SHIKIHO), không cần xuất trình bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu về cơ quan, đoàn thể.

 • Đối với trường hợp cá nhân mời, xuất trình “Giấy chứng nhận làm việc tại Nhật” thay cho bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan, đoàn thể.

VISA DÀI HẠN ( DU HỌC, ĐI HỌC TIẾNG, VỢ / CHỒNG NGƯỜI NHẬT, VISA LAO ĐỘNG ) 

 1. Hộ chiếu

 2. Tờ khai xin cấp Visa: 1 tờ

 3. 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm

 4. Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú tại Nhật

 5. Tài liệu xác nhận chính xác bản thân (01 bản) 

 • Trường hợp đi học tiếng, du học: Giấy phép nhập học

 • Trường hợp đi lao động kỹ thuật, kỹ năng: Bản hợp đồng lao động, giấy thông báo tuyển dụng...

 • Trường hợp đi tu nghiệp: Giấy tiếp nhận tu nghiệp...

 • Trường hợp vợ/chồng người Nhật: Bản sao hộ tịch sau khi đã nhập hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ Việt Nam cấp

 • Trường hợp vợ/ chồng người vĩnh trú ở Nhật lâu dài: Giấy chứng nhận đã nộp đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh do chính phủ Việt Nam cấp

 • Trường hợp người định cư ở Nhật: Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ Việt Nam cấp

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI:
1.  Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Visa đi Hoa Kỳ theo từng trường hợp.

2.  Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

3.  Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Visa Hoa Kỳ cho khách hàng. 

4. Đại diên đi nộp hồ sơ và nhận kết quả cho khách hàng.  

Bình luận