Du Lịch Siêu Khuyến Mãi
www.dulichsieukhuyenmai.com

THỦ TỤC XIN VISA MA CAO

QUỐC KỲ MA CAO

1. THÔNG TIN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO THỊ THỰC SANG MACAO DU LỊCH THĂM THÂN/ BẠN BÈ

HỒ SƠ NGƯỜI THÂN/ BẠN BÈ CẦN CHUẨN BỊ 

 1. Thư mời với nội dung nêu rõ một số thông tin sau: Thông tin về người mời và người được, thông tin về thời gian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ là người chi trả hay đài thọ

 2. Bản sao công chứng passport/ chứng nhận quốc tịch/ visa hay giấy giờ chứng minh tình trạng lưu trú của người mời

 3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với đương đơn Việt Nam

 4. Nếu đài thọ chi phí chuyến đi vui lòng cung cấp giấy tờ chứng minh khả năng tài chính.

HỒ SƠ ĐƯƠNG ĐƠN VIỆT NAMCẦN CHUẨN BỊ 

 1. Passport gốc có giá trị 10 năm đã kí tên tại trang 3, còn hạn trên 6 tháng, còn ít nhất 3 trang trống để dán visa, bao gồm tất cả passport cũ nếu đã đổi passport mới

 2. Ảnh phông nền trắng, chụp mới chính diện, khổ hình theo yêu cầu của từng loại visa

 3. Giấy tờ chứng minh tình trạng cá nhân, nhân thân và xã hội

 4. Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc

 5. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và tài sản

 6. Booking vé và khách sạn/ giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú tại nước ngoài

 7. Bảo hiểm du lịch với mức chi trả bồi thường >30.000 EUR và phù hợp thời gian chuyến đi.

2. THÔNG TIN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CHO THỊ THỰC CÔNG TÁC

HỒ SƠ NGƯỜI NGƯỜI MỜI VÀ CÔNG TY MỜI CẦN CHUẨN BỊ 

 1. Thư mời với nội dung nêu rõ một số thông tin sau: Thông tin về công ty mời + người mời và công ty được mời + người được, thông tin về thời gian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ là người chi trả hay đài thọ

 2. Bản sao y công chứng passport/ chứng nhận quốc tịch/  visa hay giấy giờ chứng minh tình trạng lưu trú của người mời

 3. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa hai công ty

HỒ SƠ ĐƯƠNG ĐƠN VIỆTNAM CẦN CHUẨN BỊ 

 1. Passport gốc có giá trị 10 năm đã kí tên tại trang 3, còn hạn trên 6 tháng, còn ít nhất 3 trang trống để dán visa, bao gồm tất cả passport cũ nếu đã đổi passport mới

 2. Ảnh phông nền trắng, chụp mới chính diện, khổ hình theo yêu cầu của từng loại visa

 3. Hồ sơ công ty cử nhân viên đi công tác

 4. Giấy tờ chứng minh tình trạng cá nhân, nhân thân và xã hội của đương đơn

 5. Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc của đương đơn

 6. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và tài sản của đương đơn

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Visa đi Ma Cao theo từng trường hợp.

 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Visa Ma Cao cho khách hàng.  

 4. Đại diên đi nộp hồ sơ và nhận kết quả cho khách hàng.  

Bình luận